ARABISCHE TAAL & KORAN MEMORISATIE

Doelgroep: kinderen van 5 tot en met 12 jaar.

Arabisch taal lezen, schrijven en spreken.
Koran memorisatie.
Basisprincipes van de islam.

Tijd: Voorlopig op zondag, 10:00 uur – 12:00 uur

Binnenkort ook op zaterdag.

Inschrijfformulier downloaden en invullen 

Inschrijfformulier Arabische les

FORMULIER IS VOOR OUDERS/VERZORGERS DIE HUN KINDEREN WILLEN INSCHRIJVEN VOOR DE ARABISCHE EN KORANLESSEN IN DE MOSKEE EL FATH GOUDA

De algemene voorwaarden

• De lessen zullen plaatsvinden op de zondagen van 10:00 uur tot 12:00 uur.

• Het lesgeld bedraagt € 10 per maand.

• Leerlingen met medische behoeften dienen bekend te zijn bij de onderwijscommissie.

• De ouders/verzorgers dienen gedurende de lesuren bereikbaar te zijn. Dit in geval van calamiteiten.

• Indien er sprake is van een conflict en/of klacht, dient dit via de onderwijscommissie of het bestuur van Moskee El Fath Gouda te worden opgepakt.

• Leerlingen dienen vóór aanvang van de les aanwezig te zijn.

• Bij verzuim dient de leerling afgemeld te worden bij de onderwijscommissie.

• Buiten de lestijden is de onderwijscommissie c.q. het bestuur van Moskee El Fath Gouda NIET VERANTWOORDELIJK voor de veiligheid van de leerlingen.


© Copyright - Moskee EL FATH GOUDA | BTW: 807591506L01 | Kvk (RSIN): 40465338